Nhảy tới nội dung

Thêm thành viên

Bước 1: Chọn Mục Thiết lập, chọn Thành viên => Ấn nút Thêm thành viên:

Example banner

Bước 2: Nhập mail thành viên muốn mời vào và ấn Mời:

Example banner
Lưu ý

Thành viên được mời tham gia tổ chức đã phải có tài khoản payOS.

Bước 3: Ấn Mời thành viên:

Example banner

Kết quả: Thành viên được mời sẽ nhận được mail từ payOS, để tham gia vào tổ chức cần ấn vào link và chấp nhận tham gia.

Example banner