Nhảy tới nội dung

Downloads

payOS cung cấp các tài liệu cần thiết để quý khách có thể có đầy đủ thông tin nhất về Hệ điều hành thanh toán payOS.

Trong trường hợp cần tìm hiểu thêm Quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: [email protected] để được hỗ trợ.

Tích hợp payOS vào các nền tảng thương mại điện tử

STT
Nền tảng
Download
1WooCommerceDownload