Nhảy tới nội dung

Changelog

Các cập nhập mới nhất của payOS sẽ hiển thị ở đây.

[4.1.0] - 2023-09-20


Added

 • Xác thực email sau khi đăng kí.

Fixed

 • Xóa tính năng kiểm tra tên có dấu khi xác thực bằng mã số thuế doanh nghiệp.

[4.0.8] - 2023-09-07


Added

 • Chuyển qua dùng key theo từng tài khoản của vietQR để tra cứu thông tin công dân.

Fixed

 • Chặn tạo tài khoản MB bank khi dùng số thẻ.
 • Sửa lỗi không cập nhập được tiền tố đơn hàng của cổng thanh toán.

[4.0.7] - 2023-09-06


Added

 • Thêm thông báo khi mua gói thành công

Fixed

 • Sửa lỗi không lấy hết các ngày khi thống kê
 • Thêm swiftCode của ngân hàng techcombank vào whitelist.

[4.0.6] - 2023-08-29


Added

 • Thêm tính năng chia sẽ tổ chức cho người khác.
 • Xóa trường Tên doanh nghiệp khi đăng kí.

Fixed

 • Xóa khoảng trắng ở đầu và cuối khi tạo tài khoản ngân hàng.
 • Sửa hàm kiểm tra kí tự của tiền tố đơn hàng.

[4.0.5] - 2023-08-23


Added

 • Thêm api: mua gói, các gói hiện tại và còn lại, quên mật khẩu và cấp lại mật khẩu.

Fixed

 • Sửa lỗi hàm xác thực công dân
 • Sửa hàm tra cứu mã bin ngân hàng.

[4.0.4] - 2023-08-16


Added

 • Sửa api thống kê trạng thái đơn hàng
 • Thêm api thay dổi domain của trang thanh toán.

Fixed

 • Xóa các kí tự dấu của dữ liệu trước khi tiến hành xác thực.
 • Sửa thông báo về khách hàng khi xác thực thất bại.

[4.0.3] - 2023-08-11


Added

 • Thêm tính năng xác thực sau khi đăng kí (cá nhân, tổ chức).
 • Thêm api tra cứu thông tin công dân.
 • Chặn thêm các tài khoản ngân hàng có tên khác với tên đã xác thực.
 • Thêm mã bin của Timo vào whitelist.

[4.0.2] - 2023-07-27


Added

 • Chặn sử dụng các tính năng nếu chưa xác thực.

[4.0.1] - 2023-07-26


Added

 • Thêm thư viện để kiểm tra số tài khoản ngân hàng.
 • Thêm trường kiểm tra cấp bậc của từng tổ chức.

[4.0.0] - 2023-07-25


Added

 • Thêm tính năng đăng nhập, đăng kí