Nhảy tới nội dung

Tạo tài khoản payOS

Bước 1: Vào trang https://my.payos.vn/login để đăng nhập.

Example banner

Bước 2: Nếu chưa có tài khoản đăng nhập bạn chọn Đăng ký và điền thông tin đầy đủ vào các trường ở trang đăng ký => Ấn Tạo tài khoản

Example banner

Bước 3: payOS sẽ gửi vào địa chỉ email bạn đăng ký, ấn Xác thực để xác thực tài khoản.

Example banner

Bước 4: Giao diện sau khi tạo tài khoản thành công:

Example banner