Nhảy tới nội dung

Tạo kênh thanh toán

Trước khi bắt đầu

  • Bạn cần có tài khoản đăng nhập vào hệ thống payOS.
  • Doanh nghiệp của tổ chức trong tài khoản payOS đã được xác thực. Nếu Doanh nghiệp của bạn chưa được xác thực, vui lòng tham khảo Xác thực doanh nghiệp
  • Bạn đã liên kết ít nhất một tài khoản ngân hàng vào payOS. Nếu chưa liên kết tài khoản, vui lòng tham khảo Liên kết tài khoản ngân hàng

Sau khi xác thực doanh nghiệp thành công, bạn cần thực hiện theo các bước sau để tạo một kênh thanh toán mới.

Bước 1: Tại menu Kênh thanh toán, nhấn nút Tạo cổng mới.

Example banner

Bước 2: Điền thông tin Tên của kênh thanh toán, tải lên Logo cho kênh thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể chọn Mẫu VietQR theo nhu cầu. Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, nhấn nút Tiếp tục, Chọn TK ngân hàng.

Example banner
thông tin

Người dùng có thể thêm thông tin về tiền tố đơn hàng (tối thiểu 2 ký tự) bằng cách nhấn nút mở rộng ở phần Thiết lập nâng cao.

Bước 3: Chọn tài khoản ngân hàng. Sau đó nhấn nút Tạo cổng thanh toán và tích hợp.

Example banner

Bước 4: Tích hợp kênh thanh toán payOS vào các nền tảng của người dùng. Hiện tại, payOS đã hỗ trợ tích hợp với Wordpress. Người dùng nhấn chọn phần Tích hợp Wordpress và điền thông tin vào các trường theo Hướng dẫn tích hợp.

Example banner

Bước 5: Nhấn nút Kết thúc.

Liên kết tài khoản ngân hàng

payOS hỗ trợ hình thức liên kết Ngân hàng hỗ trợ VietQR Pro. Việc liên kết tài khoản bằng hình thức Ngân hàng hỗ trợ VietQR Pro sẽ đảm bảo quá trình thanh toán được đơn giản và nhanh chóng.

Trong menu Ngân hàng, người dùng nhấn nút Thêm tài khoản.

Example banner

Người dùng lựa chọn hình thức liên kết Ngân hàng có hỗ trợ VietQR Pro.

Example banner

Người dùng Chọn ngân hàng và nhập thông tin Số tài khoản. Nếu số tài khoản chính xác sẽ trả về tên chủ tài khoản chính xác.

Example banner

Nhấn nút Thêm tài khoản để hoàn tất.