Nhảy tới nội dung

Tạo kênh thanh toán

Trước khi bắt đầu

  • Bạn cần có tài khoản đăng nhập vào hệ thống payOS.
  • Tổ chức của bạn đã được xác thực. Nếu chưa được xác thực, vui lòng tham khảo Mục Xác thực Tổ chức
  • Bạn đã liên kết ít nhất một tài khoản ngân hàng vào payOS. Nếu chưa liên kết tài khoản, vui lòng tham khảo phần Kết nối tài khoản ngân hàng

Sau khi xác thực Tổ chức thành công, bạn cần thực hiện theo các bước sau để tạo một kênh thanh toán mới.

Bước 1: Tại menu Kênh thanh toán, nhấn nút Tạo kênh thanh toán.

Bước 2: Điền thông tin Tên của kênh, tải lên Logo cho kênh thanh toán. Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, nhấn nút Tiếp tục.

Example banner

Bước 3: Chọn ngân hàng chính cho kênh, ấn chọn Tạo kênh thanh toán và tích hợp.

Example banner

Bước 4: Giao diện Tạo kênh thanh toán thành công, tích hợp vào web/app của bạn bằng các key (Client ID, API Key, Checksum Key). Ấn Hoàn tất để kết thúc.

Example banner
Thông tin

Vào Kênh thanh toán, ấn chọn Kênh thanh toán để thêm webhookURL để nhận thông tin về các đơn hàng được thanh toán thành công.