Nhảy tới nội dung

Xác thực doanh nghiệp

Đối tượng sử dụng của payOS là bất kì mô hình kinh doanh nào: cá nhân, hộ kinh doanh , doanh nghiệp , chỉ cần có tài khoản ngân hàng, payOS đều sẽ gọi họ là Doanh nghiệp. Trong đó, gồm 2 đối tượng chính:

  • Đã có pháp nhân (Được cấp mã số đăng ký doanh nghiệp)
  • Chưa có pháp nhân (Gọi là kinh doanh cá thể)

payOS cần xác thực chủ sở hữu của Doanh nghiệp để đảm bảo rằng các Doanh nghiêp đăng kí trên payOS là hợp lệ.

Trước khi bắt đầu

Trong quá trình xác thực Doanh nghiệp, payOS cần các thông tin sau:

  • Mã số thuế nếu Doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế doanh nghiệp
  • Mã số thuế cá nhân/CCCD/CMND nếu Doanh nghiệp là Cá nhân/Hộ kinh doanh

Sau khi đăng nhập vào trang payOS, bạn cần tiếp tục thực hiện các bước sau để hoàn tất xác thực doanh nghiệp.

Xác thực Doanh nghiệp đã có MST

Bước 1: Điền thông tin chi tiết MST/GPKD của doanh nghiệp, sau đó nhấn nút Kiểm tra. Nếu thông tin chính xác, sẽ có thông báo Thành công và tên doanh nghiệp sẽ được tự động điền.

Example banner

Bước 2: Nhấn nút Tiếp tục để chuyển tới phần xác nhận bằng chuyển khoản ngân hàng.

Bước 3: Thực hiện chuyển khoản bằng cách quét mã VietQR để xác thực theo yêu cầu. Sau khi hoàn tất chuyển khoản, nhấn nút Tôi đã chuyển khoản, kiểm tra xác thực.

Example banner
cẩn thận

Bạn cần dùng tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản trùng với Tên doanh nghiệp đã được điền ở Bước 1 để hệ thống có thể xác thực được Doanh nghiệp. Hệ thống payOS sẽ dựa vào thông tin tài khoản người gửi để kiểm tra xem Doanh nghiệp có hợp lệ hay không.

Nếu bạn dùng một tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản khác Tên doanh nghiệp, hệ thống payOS sẽ không thể xác thực được Doanh nghiệp.

Bước 4: Vui lòng đợi một thời gian ngắn để payOS kiểm tra giao dịch và xác thực cho Doanh nghiệp.

ghi chú

Nếu chuyển khoản để xác thực không thực hiện được, vui lòng liên hệ Casso.

ghi chú

Nếu giao dịch chuyển khoản xác thực được thực hiện trong khung giờ từ 22h đến 5h sáng thì quá trình xác thực sẽ chậm hơn bình thường. Vui lòng quay lại xác thực vào ngày hôm sau!

Xác thực Doanh nghiệp là Cá nhân/Hộ kinh doanh

Bước 1: Điền thông tin CMND/CCCD/MST cá nhân và Tên của bạn, sau đó nhấn nút Kiểm tra. Nếu thông tin chính xác, sẽ có thông báo Thành công.

Example banner

Bước 2: Nhấn nút Tiếp tục để chuyển tới phần xác nhận bằng chuyển khoản ngân hàng.

Bước 3: Thực hiện chuyển khoản bằng cách quét mã VietQR để xác thực theo yêu cầu. Sau khi hoàn tất chuyển khoản, nhấn nút Tôi đã chuyển khoản, kiểm tra xác thực.

Example banner
cẩn thận

Bạn cần dùng tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản trùng với Tên cá nhân/hộ kinh doanh đã được điền ở Bước 1 để hệ thống có thể xác thực được Doanh nghiệp. Hệ thống payOS sẽ dựa vào thông tin tài khoản người gửi để kiểm tra xem Doanh nghiệp có hợp lệ hay không.

Nếu bạn dùng một tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản khác Tên cá nhân/hộ kinh doanh, hệ thống payOS sẽ không thể xác thực được Doanh nghiệp.

Bước 4: Vui lòng đợi một thời gian ngắn để payOS kiểm tra giao dịch và xác thực cho Doanh nghiệp.

ghi chú

Nếu chuyển khoản để xác thực không thực hiện được, vui lòng liên hệ Casso.

ghi chú

Nếu giao dịch chuyển khoản xác thực được thực hiện trong khung giờ từ 22h đến 5h sáng thì quá trình xác thực sẽ chậm hơn bình thường. Vui lòng quay lại xác thực vào ngày hôm sau!